’Soli Deo Gloria’

         —M. Luter    

Molts músics creuen que Johann Sebastian Bach (1685-1750) va ser el millor compositor de la història. Tanmateix, la seva vida és gairebé invisible. Tot just s'han conservat cartes, hi ha molt pocs documents i les seves partitures més importants no es van editar fins al segle XIX. Aquesta invisibilitat de Bach, aquesta distància infinita entre l'artista i la seva creació, resulten reconfortants en temps actuals, on sembla que l'únic que compta és la notorietat, com si el sol fet d'assolir-la resultés una obra en si mateixa. Quan l'important hauria de ser el fet, el que queda, no l’aparent. 

Bach es va fer més famós cent anys després de la seva mort del que ho havia estat mai en vida. Potser mai va voler fer-se famós. El seu desig era glorificar Déu. Bach escrivia les inicials ’S.D.G.’ al final de totes les seves composicions religioses i també la va aplicar a alguna de les seves obres seculars. 

 

S.D.G. —Soli Deo Gloria— és un terme en llatí que significa ‘sols la glòria a Déu’. Ha estat utilitzada per altres artistes, com Händel o Graupner, per indicar que el seu treball va ser produït per lloar Déu. Juntament amb la ‘Sola Fide’, la ‘Sola Gratia’, la ‘Sola Scriptura’ i ‘Solus Christus’, la frase s'ha convertit en part del que es coneix com les ‘Cinc Soles’, un resum dels principis centrals de la Reforma Protestant. Com a doctrina, vol dir que tot el que es fa és per a la glòria de Déu, sense desig d'autoglorificació i per a  l'orgull de la humanitat. 

Motivats i inspirats per una glòria més gran i no la pròpia, aquest projecte serà per a nosaltres el nostre ‘Deu’ —sense accent— particular. Un cop més tindrem l’oportunitat per fer d’allò que ens agrada —cantar— un projecte seriós, participatiu i de qualitat artística i musical; l’oportunitat de liderar un projecte impulsat íntegrament per nosaltres; l’oportunitat de poder apropar a Igualada i a d’altres ciutats del país obres cabdals i de gran envergadura del repertori simfonicocoral; l’oportunitat de fer-ho amb la il·lusió, l’entusiasme i el desig de participar en un esdeveniment cultural i artístic enriquidor, participant tant a nivell musical com organitzatiu, dotant el projecte d’un valor musical i cultural, però també social i territorial; i l’oportunitat de contribuir a fer visible i engrandir una de les expressions musicals i associatives més esteses en el nostre país: la del món coral.  

 

Avui es toca i s’estudia la música de Bach arreu del món. No sabem si ell ni tan sols s’ho va arribar a imaginar. Bach només es va dedicar al seu propòsit, la seva música. Potser, per això, les seves composicions no parlen d’ell, sinó a través d’ell, i ens arriben a nosaltres, que sentim que ens fem millors en escoltar-lo.

 

I nosaltres, sentint-ho així, no podem fer més que compartir-ho.

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • youtube-square
  • instagram

AlmaMATER, 2019