’En sentir la música de Bach tinc la sensació que l'eterna harmonia parla amb si mateixa com ha d'haver succeït en el si de Déu poc abans de la creació del món’

        

—J.W. Goethe    

ESTRUCTURA

Les quatre misses consten de sis números, dels quals el primer va dedicat al Kyrie i els restants al Gloria, tot amb una disposició a mode de cantata: el cor s’encarrega dels dos nombres inicials i del final, mentre que els tres interiors van a càrrec de solistes (el primer d’aquests és un baix, que intervé després del cor inicial del Gloria). 

La cantata hi és present no només quant a l’esquema, sinó també quant a la mateixa materialitat de la música, ja que dels vint-i-quatre números de que consten, vint-i-u procedeixen de cantates (BWV 102, 40, 67, 179, 79, 136, 72, 187, 138 i 17) i no només això: hi ha la possibilitat de que els altres tres números no identificats siguin també paròdies d’obres perdudes.

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • youtube-square
  • instagram

AlmaMATER, 2019