Missió
 

Apropar

Apropar a les ciutats i altres importants escenaris del país obres cabdals i de gran envergadura del repertori simfonicocoral.

Participar

Participar en un esdeveniment cultural i artístic enriquidor, tant a nivell musical com organitzatiu, dotant el projecte d’un valor musical i cultural, però també social i territorial.

Contribuir

Contribuir a fer visible i engrandir una de les expressions musicals i associatives més esteses en el nostre país: la del món coral.

’L'objectiu i la raó final de tota la música no ha de ser més que la glòria de Déu i l'alleujament de l’ànima’

        

—J.S. Bach    

Visió
 

Interpretar

Interpretar una obra cabdal del corpus simfonicocoral.    

Treballar

Treballar amb músics i orquestra professionals del nostre territori. 

Oferir

Oferir a altres cors l’oportunitat de realitzar un projecte amb orquestra d’aquesta envergadura.

Oferir

Oferir als cors que participin i a les ciutats que acullin el concert una producció professional de qualitat amb el valor afegit de la participació dels cors locals i apostant, per tant, per la implicació del territori en la cultura. 

Treballar

Treballar rigorosament a nivell musical, sota la direcció d’Alfred Cañamero, considerat un dels directors més emblemàtics de la seva generació, amb àmplia experiència en el repertori simfonicocoral, i que coneix en profunditat el moviment coral català i les seves enormes possibilitats.    

Fer arribar

Fer arribar les grans obres del repertori i la música de qualitat a les diferents audiències de Catalunya.

Crear

Crear públic amant de la música clàssica al nostre país.

Incrementar

Incrementar el nombre d’assistents a concerts a través d’activitats complementàries al concert: conferències, comentaris previs, assaigs oberts, etc. 

Crear

Crear un esdeveniment local cultural de gran difusió, amb diferents nivells de participació ciutadana: des dels cantaires del cor participant fins a participants individuals, estudiants de música, melòmans i públic en general.

Donar oportunitat

Donar oportunitat a joves solistes del panorama musical català, oferint una plataforma on projectar nous valors del nostre país. 

Transmetre

Transmetre els valors de la música i de la cultura a través del contacte directe amb el públic.

Valors
 

Il·lusió

Força que ens mou a implicar-nos i fer la nostra feina amb entusiasme. 

Rigor professional

Autoexigència i autonomia. Treball per l’excel·lència. 

Feina ben feta

Treballant amb professionalitat, esdevenint eficaços, eficients i rigorosos, entenent que l’aprenentatge continu és el motor del nostre quefer diari.

Valor compartit

Tothom hi suma i té alguna cosa a aportar al projecte, des del que és cadascú.

Participació

Comunicació, suport mutu, treball en equip i gestió participativa.

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • youtube-square
  • instagram

AlmaMATER, 2019