Ricercar

Regis · Iussu · Cantio · Et· Reliqua · Canonica· Arte· Resoluta

En la seva Ofrena Musical, Bach va anomenar ‘Ricercar’ algunes de les elaboracions fetes sobre una melodia que li havia proposat el rei Frederic el Gran de Prússia. El títol era, a més, un acròstic: cadascuna de les lletres era la inicial de la frase

Regis · Iussu · Cantio · EReliqua · Canonica· Arte· Resoluta

la traducció del qual seria: ‘El rei va proposar el tema i la resta va ser resolt segons l'art del cànon’.

Una de les característiques de les grans obres musicals és la connexió de cadascuna de les parts amb el tot, és a dir, aquella relació que fa que una obra, quan està ben construïda, sigui quelcom més que la suma de les parts, que el conjunt esdevingui una estructura extraordinària quan es tracta d’una obra mestra.

Sovint aquestes proporcions són presents a les millors obres de totes les arts. Però resulta que hi ha un model de proporció ideal que ens ha donat la natura. Una proporció anomenada ‘divina’ quan es creia que venia donada pels déus, o ‘àuria’ (del nombre ‘d’or’) quan s’ha tingut aquest mineral com el bé més preuat.

Aquesta proporció és representada per ɸ=1,618 i la trobem a moltes pintures, escultures, en arquitectura… i també la podem trobar en les composicions musicals de Beethoven, Mozart, Debussy, Bartók… i en Johann Sebastian Bach i la seva música ‘divinament’ organitzada.

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • youtube-square
  • instagram

AlmaMATER, 2019