Traducció

’És la forma especial de la música la que és capaç de moure el cor’

        

—J.S. Bach    

KYRIE

Kyrie eleison

Christe eleison

Kyrie eleison

GLORIA

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite,

Jesu Christe altissime,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus,
tu solus altissimus Jesu Christe.

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.

Amen.

KYRIE

Senyor, tingueu pietat

Crist, tingueu pietat

Senyor, tingueu pietat

GLÒRIA

Glòria a Déu a dalt del cel
i a la terra pau als homes de bona voluntat.
Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem.

Us donem gràcies per la vostra immensa glòria.

Senyor Déu, Rei celestial,
Déu Pare omnipotent,
Senyor, Fill unigènit, Jesucrist,

Altíssim Jesucrist,

Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare.
Vós que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres;

Vós que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica.

Vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres.

Perquè Vós sou l’únic sant, vós l’únic Senyor,
vós l’únic Altíssim, Jesucrist.

Amb l’Esperit Sant, en la glòria del Déu Pare.

Que així sigui.

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • youtube-square
  • instagram

AlmaMATER, 2019